ท่อเหล็ก

  • ท่อสแตนเลส

    ท่อสแตนเลส

    ท่อเหล็กไร้ตะเข็บเป็นท่อเหล็กกลม/สี่เหลี่ยมยาวชนิดกลวง ท่อเหล็กไร้ตะเข็บแบ่งออกเป็นท่อเหล็กไร้ตะเข็บและท่อเหล็กเชื่อม ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเคมี การรักษาพยาบาล อาหาร อุตสาหกรรมเบา เครื่องมือทางกล
  • ท่อเหล็กคาร์บอน

    ท่อเหล็กคาร์บอน

    ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการบำบัดทางกล อุตสาหกรรมปิโตรเคมี การขนส่งและการก่อสร้าง วัตถุประสงค์เชิงโครงสร้างทั่วไปและวัตถุประสงค์เชิงโครงสร้างทางกล เช่น ในด้านการก่อสร้าง แบริ่งศูนย์กลาง ฯลฯ