ท่อเหล็ก

  • ท่อสแตนเลส

    ท่อสแตนเลส

    ท่อเหล็กไร้ตะเข็บเป็นชนิดของเหล็กกลม/สี่เหลี่ยมกลวงยาว ท่อเหล็กสแตนเลสแบ่งออกเป็นท่อเหล็กไร้ตะเข็บและท่อเหล็กเชื่อม ส่วนใหญ่ใช้ในปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเคมี การรักษาพยาบาล อาหาร อุตสาหกรรมเบา เครื่องมือกล
  • ท่อเหล็กคาร์บอน

    ท่อเหล็กคาร์บอน

    ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการรักษาทางกล อุตสาหกรรมปิโตรเคมี การขนส่งและการก่อสร้าง วัตถุประสงค์โครงสร้างทั่วไปและวัตถุประสงค์ด้านโครงสร้างเครื่องกล เช่นในสาขาการก่อสร้าง แบริ่งศูนย์กลาง ฯลฯ